Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna  Radom
 
O Stacji 
INFORMUJEMY, ŻE OD DNIA 2.11.2015r. NASZ NOWY ADRES TO UL. GEN. LEOPOLDA OKULICKIEGO 9D.

INFORMUJEMY, ŻE PROŚBY W KIERUNKU NOSICIELSTWA SALMONELLA I SHIGELLA BĘDĄ PRZYJMOWANE W NOWEJ SIEDZIBIE PSSE PRZY UL. OKULICKIEGO 9D W DN. 02.11.2015 - 09.11.2015R.
O EWENTUALNYCH PRZERWACH W WYKONYWANIU W/W BADAŃ BĘDZIEMY INFORMOWAĆ NA STRONIE INTERNETOWEJ PSSE.

INFORMUJEMY, ŻE W ZWIĄZKU Z PRZEPROWADZKĄ STACJI DO NOWEJ SIEDZIBY PRZY UL.OKULICKIEGO 9D BADANIA NA NOSICIELSTWO SĄ WSTRZYMANE DO ODWOŁNIA.

INFORMUJEMY, ŻE W ZWIĄZKU Z PRZEPROWADZKĄ STACJI DO NOWEJ SIEDZIBY JEDYNYM NUMEREM TELEFONU DZIAŁAJĄCYM PRZY UL. ALEKSANDROWICZA JEST NUMER 48 3451589


INFORMUJEMY, ŻE SEKCJE RADIOLOGIA ORAZ  NADZORU EPIDEMIOLOGII OD DNIA 12.10.2015R. ZOSTAJĄ PRZENIESIONE Z UL. ALEKSANDROWICZA 5 DO NOWEJ SIEDZIBY PRZY UL. OKULICKIEGO 9D.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W RADOMIU INFORMUJE, IŻ W ARTYKULE "TONA MIĘSA ZAKAŻONEGO WŁOŚNICĄ SPRZEDANA WARSZAWSKIM RESTAURATOROM", KTÓRY UKAZAŁ SIĘ W GAZECIE WYBORCZEJ WYDANIE WARSZAWSKIE W DNIU 18.09.2015R. WYSTĄPIŁ BŁĄD DOTYCZĄCY INSPEKCJI DO KTÓREJ 38-LETNI MIESZKANIEC RADOMIA PRZYNIÓSŁ PRÓBKI MIĘSA DZIKA I POPROSIŁ O ZBADANIE.
W WYŻEJ WYMIENIONYM ARTYKULE JEST MOWA O "SANEPIDZIE" TJ. PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ W RADOMIU PODCZAS GDY DOTYCZY TO POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W RADOMIU.

INFORMUJEMY, ŻE NADZÓR POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W RADOMIU Z DNIEM 09.09.2015R. ZOSTAŁ PRZENIESIONY Z ULICY PUŁASKIEGO 9 NA OKULICKIEGO 9D.
TELEFONY POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.


KOMUNIKAT
klik

OSTRZEŻENIA PUBLICZNE DOTYCZĄCE ŻYWNOŚCI
klik    klik

SCHEMAT POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA WIRUSEM EBOLA.

GORĄCZKA KRWOTOCZNA EBOLA    
klik

      

                           


 

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Radomiu
sekretariat przy ul. Aleksandrowicza 5:

tel (48) 345-15-94(48) 345-15-94
fax (48) 333-20-23

radom@psse.waw.pl

Statystyka medyczna - informacja
ul. Pułaskiego 9:
 tel (48) 330-90-32(48) 330-90-32
fax (48) 330-90-49

radom.sekretariat@psse.waw.pl

Godziny pracy Stacji: pon. - pt.: 7:30 - 15:05

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
lek.med. Lucyna Wiśniewska

przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w siedzibie
PSSE Radom ul. Aleksandrowicza 5:

poniedziałek   -   1300-1400

Skargi na działalność Państwowego Powiatowego
Inspekora Sanitarnego w Radomiu należy kierować

do
jednostki nadrzędnej, którą jest Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny w Warszawie

ul. Żelazna 79 

00-875 Warszawa 

Tel. (22) 620-90-01(22) 620-90-01

Telefon kontaktowy PSSE Radom czynny poza godzinami pracy
oraz w dni ustawowo wolne od pracy: (48) 345-15-89(48) 345-15-89
 
 


     Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Radomiu jest zakładem opieki zdrowotnej finansowanym z budżetu państwa przy pomocy którego, Państwowy Powiatowy Inspektor  Sanitarny  w  Radomiu  wykonuje  zadania  z  zakresu  zdrowia  publicznego określone w ustawie z dnia ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r., Nr 212, poz. 1263). 
     Jesteśmy instytucją powołaną do realizacji  nadzoru: nad warunkami środowiska,  warunkami  zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku, higieny w zakładach pracy, higieny procesów nauczania i wychowania, higieny wypoczynku i rekreacji, warunkami higieniczno-sanitarnymi  obiektów użyteczności publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem  obiektów, w których udzielane są świadczenia zdrowotne. Szeroki zakres prowadzonego nadzoru ukierunkowany  jest  na  ochronę  zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym  wpływem szkodliwości
i uciążliwości środowiskowych, zapobieganiu powstawania chorób, zwłaszcza chorób zakaźnych i zawodowych.

Obszar działania Stacji obejmuje miasto Radom i powiat radomski.

Struktura organizacyjna PSSE w Radomiu.

 

Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Radomiu pełniącym jednocześnie funkcję Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomiu jest
lek. med. Lucyna Wiśniewska


 

                

     Z zawodu lekarz medycyny, posiada specjalizację drugiego stopnia w zakresie neurologii i organizacji ochrony zdrowia. 

Lucyna Wiśniewska ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie. Pracę zawodową rozpoczynała na Oddziale Neurologii i Poradni Neurologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Radomiu. Pracowała także w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu. W latach 90-tych pełniła funkcję lekarza wojewódzkiego województwa radomskiego. Jednym z wyzwań, które wtedy podjęła, było włączenie miasta do programu "Dializoterapia 2000".  Dzięki  temu  udało  się  doprowadzić  do  zakupu  10  aparatów  do dializ.
W   1999   roku   została   zastępcą   dyrektora   Mazowieckiego  Centrum  Zdrowia  Publicznego w Warszawie i Radomiu. W tym czasie przyczyniła się do wdrożenia systemu pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia oraz reaktywacji nadzoru nad matką i dzieckiem.

      W latach 2003- 2005 i 2007-2009 r. zajmowała stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu.